Webinar

Het biologisch verwijderen van gewas-beschermingsmiddelen in afvalwaterstromen

Onderzoek naar een nieuw biologisch concept voor het zuiveren van afvalwaterstromen met (resten van) gewasbeschermingsmiddelen.

Free

6 Dec 2022

Blog

How Mobile Phones Can Support Field Monitoring Campaigns

free

Webinar

Het monitoren van erfemissie bij (melk)veebedrijven

Een betrouwbaar beeld te schetsen van de vuilemissie die via erfafspoeling (afspoeling van het verharde boerenerf) het Nederlands oppervlaktewater bereikt.

Free

6 Oct 2022

Podcast

A Watertight Approach

A podcast with Matthew Stephenson of HAL24K Water about AI solutions for drinking water asset management

free

Sep 2022

News Article

Start of the Bathing Water Season

Time to calibrate algal fluorescence monitors

free

April 2021