Event

Sensileau's jaarlijkse kalibratiedag

Kalibreer je veld-fluorescentiemeter (submersible probe) of een laboratoriuminstrument (met cuvetten).

Pay as you go

Webinar

Het monitoren van waterkwaliteit: lopend onderzoek en toekomstige uitdagingen

De verschillende toepassingsvoorbeelden van het hoogfrequent meten van waterkwaliteit met behulp van sensoren en auto-analysatoren.

Free

6 april 2023

Event

Training Course: Introduction to Online Sensor Technologies

Fundamentals Course - Session 2 of 2

Pay as you go

30 Mar 2023

Event

Training Course: Introduction to Online Sensor Technologies

Fundamentals Course - Session 1 of 2

Pay as you go

23 Feb 2023

Webinar

Sensorgestuurd boeren

Een innovatief samenwerkingstraject tussen waterschap Aa en Maas en de boeren in het stroomgebied rond de Vinkenloop, Westerbeek.

Free

14 feb 2023