Selection for category “Webinar”

Webinar

De watermonitoring door Rijkswaterstaat

De verschillende toepassingsvoorbeelden van het hoogfrequent meten van waterkwaliteit met behulp van sensoren en auto-analysatoren.

Free

30 mei 2023

Webinar

Het monitoren van waterkwaliteit: lopend onderzoek en toekomstige uitdagingen

De verschillende toepassingsvoorbeelden van het hoogfrequent meten van waterkwaliteit met behulp van sensoren en auto-analysatoren.

Free

6 april 2023

Webinar

Sensorgestuurd boeren

Een innovatief samenwerkingstraject tussen waterschap Aa en Maas en de boeren in het stroomgebied rond de Vinkenloop, Westerbeek.

Free

14 feb 2023

Webinar

Het biologisch verwijderen van gewas-beschermingsmiddelen in afvalwaterstromen

Onderzoek naar een nieuw biologisch concept voor het zuiveren van afvalwaterstromen met (resten van) gewasbeschermingsmiddelen.

Free

6 Dec 2022

Webinar

Het monitoren van erfemissie bij (melk)veebedrijven

Een betrouwbaar beeld te schetsen van de vuilemissie die via erfafspoeling (afspoeling van het verharde boerenerf) het Nederlands oppervlaktewater bereikt.

Free

6 Oct 2022