Event

Training Course: Introduction to Online Sensor Technologies

Fundamentals Course - Session 1 of 2

Pay as you go

23 Feb 2023

Webinar

Sensorgestuurd boeren

14 februari 2023 - 13:30-14:30

Free

14 feb 2023
13.30-14.30

Webinar

Het biologisch verwijderen van gewas-beschermingsmiddelen in afvalwaterstromen

Onderzoek naar een nieuw biologisch concept voor het zuiveren van afvalwaterstromen met (resten van) gewasbeschermingsmiddelen.

Free

6 Dec 2022
13:00-14:00

Blog

How Mobile Phones Can Support Field Monitoring Campaigns

free

Webinar

Het monitoren van erfemissie bij (melk)veebedrijven

Een betrouwbaar beeld te schetsen van de vuilemissie die via erfafspoeling (afspoeling van het verharde boerenerf) het Nederlands oppervlaktewater bereikt.

Free

6 Oct 2022