Webinar

Het monitoren van erfemissie bij (melk)veebedrijven
Een betrouwbaar beeld te schetsen van de vuilemissie die via erfafspoeling (afspoeling van het verharde boerenerf) het Nederlands oppervlaktewater bereikt.

Het doel van dit project is een betrouwbaar beeld te schetsen van de vuilemissie die via erfafspoeling (afspoeling van het verharde boerenerf) het Nederlands oppervlaktewater bereikt. Het nevendoel daarbij is actualisatie van de Emissieregistratie. 

Maarten van de Griend van CEW presenteert de resultaten van fase 1, waarin een monitoringsmethode is ontwikkeld op basis van gidsparameters en sensortechnologie. De methode moet straks in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden om de vuilemissie op (melk)veebedrijven vast te stellen. Daarnaast wordt er ook een doorkijk gegeven naar het plan van aanpak voor fase 2. 

Bekijk hier het webinar terug!

Back to News and Events