Webinar

Sensorgestuurd boeren
Een innovatief samenwerkingstraject tussen waterschap Aa en Maas en de boeren in het stroomgebied rond de Vinkenloop, Westerbeek.

De doelstelling voor het waterschap is om de uit- en afspoeling van stikstof uit de landbouw te verminderen door het gezamenlijk verkrijgen van data gedreven inzicht. Om goed in kaart te brengen wat de effecten van de bedrijfsvoering van boeren op de waterkwaliteit is, is het noodzakelijk om hoogfrequent te meten. Dit kan het best worden gedaan met sensoren en deze spelen dan ook een belangrijke rol in het onderzoek. Frank van Herpen (waterschap Aa en Maas) neemt ons mee in het project, over de verwachtingen en ambities vooraf, de weerbarstige praktijk en een aantal resultaten. Daarbij ook een klein uitstapje naar de Kennisimpuls Waterkwaliteit van de STOWA dat in hetzelfde gebied ook onderzoek doet, ook met sensoren. 

Bekijk hier het webinar terug!

Frank van Herpen

Back to News and Events