Event

Sensileau's jaarlijkse kalibratiedag 2024
Kalibreer je veld-fluorescentiemeter (submersible probe) of een laboratoriuminstrument (met cuvetten).

Dit jaar organiseert Sensileau in samenwerking met Aqualab Zuid voor de vierde keer een jaarlijkse kalibratiedag voor fluorescentiemeters die ingezet worden bij de monitoring van algen en cyanobacteriën in oppervlaktewater. De vorige drie edities waren een succes en hebben geleid tot nieuwe inzichten in algenmonitoring met behulp van fluorescentiemetingen.

Hoe werkt het?

Een aantal fluorescentiemeters wordt simultaan getest met mengsels van diverse algengroepen (groenalgen, diatomeeën, cryptofyten) en cyanobacteriën. De samenstelling van de aangeboden watermonsters wordt daarnaast ook geanalyseerd met behulp van spectrofotometrische analyse (conform NEN 6520, ter bepaling van het gehalte totaal chlorofyl-a) en door middel van microscopische analyse om de verhouding tussen de aanwezige groepen te verifiëren. De tijdens de kalibratiedag verkregen meetresultaten van de fluorescentiemeters worden vergeleken met elkaar en met de parallel uitgevoerde laboratoriumanalyses, en op basis daarvan wordt een serie factoren (één per algengroep) bepaald die de relatie tussen de fluorescentiemeter en de analyseresultaten van de NEN 6520-analyse weergeeft. Door deze test eenmaal per jaar uit te voeren, kan worden gecontroleerd of deze factoren gedurende een langere periode binnen een bepaalde bandbreedte blijven. Deze activiteit kan onderdeel uitmaken van de kwaliteitsborging van de fluorescentiemethode in het veld of op het lab. Deelname aan de kalibratiedag is mogelijk met een veld-fluorescentiemeter (submersible probe) of een laboratoriuminstrument (met cuvetten). Veel gebruikte instrumenten zijn de FluoroProbe (bbe Moldaenke) of de Exo-sonde (YSI). Voor ieder instrument wordt een rapportage verstrekt met de meetresultaten in vergelijking tot de andere deelnemende instrumenten en de laboratoriumanalyses, inclusief de berekende factoren.

Aanmelden voor de kalibratiedag kan door middel van de knop hierover, daarbij kunt u vermelden met hoeveel en welke apparaten u graag wilt deelnemen. Aan de deelname zijn kosten verbonden, afhankelijk van het aantal instrumenten waarmee u mee wilt doen aan de tests. We kunnen ons ook voorstellen dat u nog vragen heeft bij deze uitnodiging. Neemt u in dat geval gerust even contact met ons op.

Meld je nu aan!

Locatie: 

Aqualab Zuid

Petrusplaat 1 

4251 NN Werkendam

Back to News and Events