Webinar

De watermonitoring door Rijkswaterstaat
De verschillende toepassingsvoorbeelden van het hoogfrequent meten van waterkwaliteit met behulp van sensoren en auto-analysatoren.
30 mei 2023

Als waterbeheerder van de rijkswateren (Maas en kanalen) monitort Rijkswaterstaat de kwaliteit van het oppervlaktewater op diverse locaties. Dit betreft zowel trendanalyse als online waterkwaliteitsbewaking. Dit gaat over allerhande stoffen zoals PFAS, nutriƫnten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten, metalen en microplastics. In enkele gevallen heeft dit geleid tot de oorzaak van de bron van de verontreiniging. Bij de kwaliteitsbewaking van het oppervlaktewater wordt soms gebruik gemaakt van sensortechnologie. Er wordt nagedacht over de inzet van sensoren bij controle van lozingen door bedrijven. Tot slot beschikt RWS over een droneteam die o.a. kan worden ingezet om incidenten in kaart te brengen.


You can request the link to the webinar here:


Roel Kwanten

Back to News and Events