Op 8 oktober 2019 heeft Sensileau in samenwerking met AQUON de workshop ‘Installatie, beheer en onderhoud van sensorsystemen’ georganiseerd. Opvallend is dat alle aanwezige waterschappen aangeven dat na de aanschaf en installatie vooral het beheer, onderhoud, kwaliteitscontrole op de data en continuïteit de grootste knelpunten met zich meebrengen.

De workshop werd georganiseerd in het kader van de samenwerking die Sensileau met AQUON heeft. Aanwezig waren vertegenwoordigers van 10 waterschappen, Het Waterlaboratorium, Aqualab-Zuid en RIVM. Het doel van deze bijeenkomst was om praktische ervaringen m.b.t. sensortechnologie met elkaar te delen. In een plenaire sessie gaven het Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Aa en Maas een toelichting op hun ervaringen met sensormonitoring. Aansluitend werden drie interactieve sessies gehouden waarin veldervaring werd gedeeld over ‘varende monitoring’,  ‘meetstations’ en (grond)waterstandsmetingen. Alle waterschappen gaven aan dat zij behoefte hebben aan kennis en ondersteuning bij de aanschaf en installatie van sensoren en dat met name het beheer, onderhoud, kwaliteitscontrole op de data en de continuïteit de grootste uitdagingen met zich meebrengen. Sensileau kan in dit proces met kennis van zaken een belangrijke rol spelen. AQUON, een organisatie voor wateronderzoek en advies, biedt in het veld de juiste ondersteuning. In 2020 volgen nog twee webinars en een workshop waarin het delen van kennis en (praktijk)ervaringen met sensortechnologie centraal staan. Houdt daarom de eventkalender in de gaten.