Donderdag 6 oktober 2022 – 10.30-11.30 CEST

Het doel van dit project is een betrouwbaar beeld te schetsen van de vuilemissie die via erfafspoeling (afspoeling van het verharde boerenerf) het Nederlands oppervlaktewater bereikt. Het nevendoel daarbij is actualisatie van de Emissieregistratie. In dit webinar worden de resultaten van fase 1 gepresenteerd, waarin een monitoringsmethode is ontwikkeld op basis van gidsparameters en sensortechnologie. De methode moet straks in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden om de vuilemissie op (melk)veebedrijven vast te stellen.

Dit webinar maakt deel uit van de vierdelige serie ‘De weg naar een nul emissie’. Houd onze website en sociale media pagina’s in de gaten voor de andere webinars!

De weg naar een nul emissie
Webinar 3: Monitoren erfemissie (melk)veebedrijven
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec