Loading Events
This event has passed.

Het optimaliseren van de waterkwaliteit en het optimaliseren van processen in de landbouw is van groot belang. Sensoren kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. In dit webinar gaan we, aan de hand van praktijk voorbeelden, kijken hoe sensoren hebben geholpen om de waterkwaliteit en processen te optimaliseren.

Wanneer? Vrijdag 16 april van 13:00 – 14:00

  • Bert Offereins, senior adviseur milieu bij WSP
    • Integrale bronaanpak; het verleggen van de focus van horizontaal naar verticaal en de parallellen tussen industrie en landbouw.
      Afvalwaterlozingen vertellen het verhaal over wat er gaande is in een fabriek. Dit heeft niet alleen met techniek te maken, maar zeker ook met hoe de organisatie staat en hoe je van data (meten en analyseren) informatie maakt en de interacties tussen de thema’s proces, mens en data. Door van data informatie te maken zijn er vele besparingen door te voeren. Deze paralellen zijn zeker door te voeren naar de landbouw- en veeteelt sector.
  • Arno Hooijboer, Projectleider WaterSNIP / onderzoeker waterkwaliteit RIVM
    • Recent heeft de Minister van LNV is Meststoffenwet aangepast met het oog op het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. Arno Hooijboer is projectleider van WaterSNIP. WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is een innovatieprogramma van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid ). Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren. Arno gaat dit in zijn presentatie toelichten.

Meld u hier aan voor dit webinar

Om u aan te melden voor dit webinar heeft u een account van het Sensileau platform en 15 credits nodig. Mocht u nog geen account hebben, meld u dan eenvoudig aan via deze link

 

Share this event!