Loading Events

Op 6 oktober organiseert Sensileau in samenwerking met Broos Water het derde webinar in de reeks ‘de weg naar een nulemissie’. Dit keer staat het project ‘Monitoren erfemissie’ centraal. Het doel van dit project is een betrouwbaar beeld te krijgen van de vuilemissie die vanaf boerenerven het oppervlaktewater bereikt. Om dit te bereiken is behoefte aan een relatief eenvoudige en betaalbare meetmethode waarmee een betrouwbaar beeld wordt verkregen van de vuilemissie (N-tot, P-tot, CZV, BZV in kg/d) van boerenerven en de variatie daarin, zowel qua locatie als in de tijd.

In fase 1 is onderzoek gedaan naar een geschikte gidsparameter die (a) relatief eenvoudig (semi)continu te meten is en (b)  een goede voorspeller is van de concentraties N-tot, P-tot, BZV en CZV en daarmee voor erfemissie. In dit webinar worden de resultaten gepresenteerd en wordt een doorkijk gegeven naar fase 2.

U kunt gratis aan dit webinar deelnemen.

Share this event!