Loading Events

In de nieuwe serie ‘De weg naar een nul emissie’ brengen wij verschillende technieken aanbod die jou kunnen helpen om de nul emissie te realiseren voor 2027.

In dit project wordt onderzoek gedaan naar een nieuw biologisch concept voor het zuiveren van afvalwaterstromen met (resten van) gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is het ontwikkelen van een zuiveringsmethodiek die in de agrarische praktijk kan worden toegepast bij zowel een individuele als centrale aanpak. Het uitgangspunt is een flexibel, modulair en ‘op maat’ gemaakt systeem voor iedere bedrijfssituatie. In dit webinar worden de resultaten van dit project tot nu toe gepresenteerd.

Schrijf je hier in!

Share this event!